Odporność termiczna

Zaleta Ucrete: Odporność na rozlanie cieczy o temp. do 150°C i na temperatury nawet od -40°C bez rozmiękania, erozji i rozwarstwienia powierzchni posadzki.

Szok termiczny może powodować uszkodzenia wielu rodzajów pokryć podłogowych w wyniku ich rozmiękania, erozji lub rozwarstwienia. Szok termiczny zachodzi w wyniku nagłej zmiany temperatury. Najczęściej występuje w miejscu wycieku lub rozlania na posadzce cieczy o wysokiej temperaturze, na przykład pod liniami smażalniczymi lub podczas częściowego gotowania i hartowania warzyw. Rozwiązania z gamy posadzek Ucrete, które wytrzymują rutynowe i stałe wycieki wrzącej wody, idealnie nadają się do stosowania w takich warunkach środowiskowych. W zależności od specyfikacji, posadzki żywiczne Ucrete są odporne na szok termiczny w zakresie temperatur od -40°C do +130°C oraz sporadyczne rozlania cieczy o temperaturze nawet +150°C.

Pobierz | pdf 409.2kb